Hiển thị một kết quả duy nhất

Cà phê pha máy

Cappuccino

25.000

Cà phê pha máy

Chocolate

25.000

Cà phê pha máy

Espresso

15.000

Cà phê pha máy

Espresso Sữa

17.000

Cà phê pha máy

Latte

27.000

Cà phê pha máy

Matcha Latte

27.000

Cà phê pha máy

Mocha

30.000

Cà phê pha máy

Sữa tươi Cà phê

25.000
0907218266