Từ tâm huyết của các thành viên sáng lập, Ngọc Duy Coffee với phương châm tạo dựng niềm tin đến từ mỗi khách hàng. Các sản phẩm Ngọc Duy Coffee cung cấp phải đạt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Mr Cường
CEO / Founder

Mr Dũng
Marketing Director

Ms Thơm
Director

Mr Phát
Bartender